Thủ tục - Hướng dẫn thanh toán

Hướng dẫn thanh toán dịch vụ nhôm kính tại công ty Thiên Phát

  • – Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và thực hiện theo hợp đồng đã ký kết.

    – Đồng tiền sử dụng: Đồng tiền Việt Nam

    – Hình thức thanh toán: theo phương thức : tiền mặt.

    + Thanh toán tiền mặt:

    • Thu phí tận nơi : Hình thức này theo thõa thuận giữa 2 bên ( Chỉ thanh toán tiền sau khi chúng tôi hoàn thành xong sản phẩm và được khách hàng chấp nhận)