Xử lý khiếu nại

Chính sách quy định xử lý khiếu nại từ khách hàng của công ty nhôm kính Thiên Phát

  • – Chúng tôi sẽ tiếp nhận mọi khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc sử dụng sản phẩm của công ty.

    – Tất cả mọi trường hợp bảo hành, quý khách có thể liên hệ hotline 0936174522để thông báo sự cố cần bảo hành.

    – Thời gian giải quyết khiếu nại trong thời hạn tối đa là 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được khiếu nại của khách hàng. Trong trường hợp bất khả kháng 2 bên sẽ tự thương lượng.